Αγαπητοί Συμπατριώτες και Φίλοι,

Καλώς ήρθατε στην Πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Αθήνα. Ο ρόλος αυτής της Διπλωματικής Αποστολής είναι η προώθηση των sr embaixador2διμερών σχέσεων μεταξύ Πορτογαλίας και Ελλάδας, η προστασία των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών – κυρίως η διάδοση της Πορτογαλικής Γλώσσας – συμφερόντων μας καθώς και η αρωγή των Πορτογάλων πολιτών που διαμένουν ή είναι περαστικοί από αυτήν τη χώρα.

Την Πορτογαλία και την Ελλάδα ενώνουν οι κοινές αξίες, συμφέροντα και στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια μακρά φιλία. Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την οικονομική κρίση και από το δράμα των προσφύγων, οι δύο χώρες μας πιστεύουν ότι είναι ουσιώδες να αναζητηθούν ευρωπαϊκές απαντήσεις βασισμένες στο συμφέρον όλης της Ένωσης, στην υπευθυνότητα και στην αλληλεγγύη.

Όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Καθηγητής Augusto Santos Silva, τον Ιανουάριο του 2016, η ευρωπαϊκή και εξωτερική πολιτική της χώρας μας υπόκειται σε πέντε μεγάλους κατευθυντήριους άξονες: 1. Την ένταξη όλων των τομέων εξωτερικής δράσης σε μια συνεπή στρατηγική, 2. Την αναβάθμιση της χώρας μας, των πλεονεκτημάτων της και της συνεισφοράς της στο εξωτερικό, 3. Την επιβεβαίωση ως ευρωπαϊκού Κράτους με παρουσία στις πέντε ηπείρους, 4. Την προώθηση των θέσεων μας, προβάλλοντας την εικόνα και το σήμα της χώρας, 5. Την κοινή διατύπωση εθνικών θέσεων μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και όλων των ενδιαφερομένων πλευρών της πορτογαλικής κοινωνίας.

Η Πρεσβεία οφείλει να εφαρμόσει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές σε διμερές επίπεδο σε συνεργασία με την μικρή αλλά με κύρος Πορτογαλική Κοινότητα στην οποία οφείλεται κατά μεγάλο μέρος η τόσο θετική εικόνα της χώρας μας στην Ελλάδα.

Εγώ και οι Συνεργάτες μου είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε για να συσφίξουμε, με συγκεκριμένες δράσεις, τις εξαιρετικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των Αρχών και των Πολιτών της Πορτογαλίας και της Ελλάδας και να διατηρήσουμε ένα στενό διάλογο και συνεργασία με την Πορτογαλική Κοινότητα. Θέλουμε η Κοινότητα να βρει στην Πρεσβεία ένα σπίτι που είναι δικό της. Θα κάνουμε τα πάντα για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και προσδοκίες σας, και για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη σας.

Rui Manuppella Tereno

  • Share