Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, η Sonae Sierra και η Bluehouse θα εγκαινιάσουν το Fashion City Outlet, το πρώτο outlet στην περιφέρεια της Θεσσαλίας (Κεντρική Ελλάδα).

Πρόκειται για μια σημαντική πορτογαλική επένδυση στην Ελλάδα που θα τονώσει την τοπική αγορά και κοινωνία, συμβάλλοντας στην οικονομική της ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αντικατοπτρίζοντας τη διάσταση και τη σημασία αυτής της επένδυσης, η οποία ενθαρρύνει τη σύσφιγξη των διμερών οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας, στην τελετή εγκαινίων θα παραστούν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Πρέσβης της Πορτογαλίας, Rui Manuppella Tereno, και ο Εμπορικός και Οικονομικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Πορτογαλίας, Laurent Armaos

  • Share